Ana Hederih, odvetnica

Diplomirala je na Pravni fakulteti v Mariboru – smer gospodarsko poslovno pravo in svoje izobraževanje nadaljuje na doktorskem študiju prava.

Delo je opravljala tako kot odvetniška kot tudi sodniška pripravnica. Po končanem pripravništvu je opravila pravniški državni izpit in svojo poklicno pot nato nadaljevala kot odvetniška kandidatka.

Največ izkušenj ima pri delu s civilnega področja, predvsem s področja odškodninskega prava, prav tako pa stvarnega prava in delovnopravnih zadev.

Redno objavlja članke v revijah, kot so Pravna praksa, Pravosodni bilten in Lexonomica.

Ima aktivno znanje angleškega jezika in pasivno znanje nemškega, francoskega in hrvaškega.

V odvetniški pisarni se ukvarja predvsem s področjem delovnega, stvarnega in obligacijskega prava.