Miha Senica, odvetniški kandidat

Diplomiral je na Pravni fakulteti v Mariboru – smer korporacijsko pravo.

Delo je opravljal kot odvetniški kot tudi sodniški pripravnik. Po končanem pripravništvu je opravil pravniški državni izpit in svojo poklicno pot nato nadaljeval kot odvetniški kandidat.

Največ izkušenj ima pri delu s civilnega področja, predvsem s področja obligacijskega prava, stvarnega prava in pa gospodarskega prava.

Ima aktivno znanje angleškega jezika in pasivno znanje nemškega ter hrvaškega jezika.

V odvetniški pisarni se ukvarja predvsem s področjem obligacijskega, gospodarskega in insolvenčnega prava.