Ali sklep o hišni preiskavi pretrga zastaranje kazenskega pregona?

Hišna preiskava je eno izmed preiskovalnih dejanj, ki so našteta v XVIII. poglavju Zakona o kazenskem postopku in je zanjo značilno, da jo odredi sodišče z obrazloženo pisno odredbo (1) v primeru, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, in je verjetno, da bo mogoče pri preiskavi obdolženca prijeti ali da se bodo odkrili sledovi kaznivega dejanja ali predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek.

V tej zvezi se postavlja vprašanje ali takšna odredba o hišni preiskavi ima kakršenkoli vpliv na začetek oz. tek zastaranja.

 Sedaj veljavni Kazenski zakonik ureja zastaranje kazenskega pregona v 90. členu KZ in določa, da kazenski pregon ni več dovoljen, če je poteklo določeno obdobje od storitve kaznivega dejanja. Prej veljavni Kazenski zakonik pa je v prvem odstavku 112. člena KZ določal, da začne zastaranje kazenskega pregona teči tistega dne, ko je bilo kaznivo dejanje storjeno, po tretjem odstavku iste zakonske določbe pa zastaranje pretrga vsako procesno dejanje za pregon storilca zaradi storjenega kaznivega dejanja(1).

Read more ...