• slider 01
  • slider 02
  • slider 03

POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

KDO SMO?

Odvetniška pisarna Kontarščak, d.o.o. za namene izvajanja odvetniških storitev – zastopanja na sodiščih in pred drugimi državnimi organi, pravnega svetovanja, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela obdeluje osebne podatke strank v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki najemajo naše pravne storitve. 

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in zakona o odvetništvu.

KATERE OSEBNE PODATKE VODIMO?

V odvetniškem spisu (elektronskem in fizičnem) vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov:

-               ime in priimek stranke;

-               stalni ali začasni naslov;

-               davčna številka in EMŠO;

-               e-naslov in številka telefona;

-               osebni podatki stranke, ki so potrebni za vodenje postopkov (zdravstveno stanje, opis škode, dokazi, ki so vezani na predmet zadeve …);

-               osebni podatki nasprotne stranke, ki so potrebni za vodenje postopkov.

Razen tega vodimo tudi sledeče kategorije osebnih podatkov:

-               podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);

-               podatke morebitnih kandidatov za zaposlitev, ki nam jih potencialni kandidati pošljejo na naše kontaktne podatke (npr. podatke navedene v motivacijskem pismu in življenjepisu kot so podatki o izobrazbi, preteklih delovnih izkušnjah, kompetencah in sposobnostih, izobraževanjih in tečajih idr.);

-               druge podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete na katerega od kontaktnih naslovov na naši spletni strani oziroma katere obdelujemo zaradi našega poslovnega oziroma pogodbenega razmerja z vami.

Odvetniška pisarna Kontarščak, d.o.o. obdeluje osebne podatke predvsem na podlagi podeljenega pooblastila za zastopanje ali druge pogodbe med Odvetniško pisarno Kontarščak, d.o.o. in stranko.

Odvetniška pisarna Kontarščak, d.o.o. v določenih primerih zaproša svoje stranke – posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova in telefonske številke za namen lažje komunikacije (obveščanja o prispelih sodnih pošiljkah, pošiljanja osnutkov pisanj strankam itd.). V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

KOMU POSREDUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovani tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve, razen če veljavna zakonodaja od nas zahteva drugače. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnih koli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, elektronski naslovi in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Seznanjamo vas, da lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem (t.i. pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Politiki varstva zasebnosti. Obdelovalci so posredovane podatke upravičeni uporabljati samo za izvrševanje svojega dela.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

-                ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;

-                administratorju in skrbniku spletne strani;

-                računovodskemu servisu;

-                ponudnikom storitev računalništva v oblaku in ponudnikom pošiljanja elektronskih sporočil;

-                ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov.

KAKO DOLGO HRANIMO OSEBNE PODATKE?

Odvetniška pisarna Kontarščak, d.o.o. bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave, in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V teh primerih Odvetniška pisarna Kontarščak, d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE?

Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ter zahteva prenos podatkov. Navedeno stori s pisno zahtevo, poslano na naslov: Odvetniška pisarna Kontarščak, d.o.o., Partizanska 32, 2000 Maribor ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Odvetniška pisarna Kontarščak, d.o.o., Partizanska 32, 2000 Maribor ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Direktor družbe: Kristijan Anton Kontarščak