Zastopanja

Zastopanje pred sodišči in drugim organi:

  • v pravdnih in izvršilnih postopkih,
  • v kazenskih postopkih,
  • v gospodarskih sporih,
  • v delovnih sporih,
  • v upravnih postopkih,
  • v mediacijah in postopkih pred arbitražo,
  • v postopkih zaradi prekrškov,
  • drugih postopkih pred sodišči ali drugimi organi.