Insolvenčno pravo

  • pravna pomoč pri izvedbi finančne reorganizacije, prisilnih poravnav in stečajev,
  • pravno svetovanje v primeru kapitalske neustreznosti, prezadolženosti in nelikvidnosti,
  • zastopanje interesov upnikov v stečajnih postopkih..