Nakupi/prodaje podjetij

podrocje nakupi podjetij

  • priprava optimalnega načrta prodaje/nakupa podjetij,
  • svetovanje o davčnih in pravnih vidikih prodaje/nakupa podjetij,
  • urejanje virov financiranja pri bankah in drugih finančnih institucijah,
  • iskanje in kontaktiranje s potencialnimi prodajalci/kupci,
  • sestava vse potrebne dokumentacije v zvezi prodajo/nakupom podjetij,
  • izvedba MBO (management buyout).