Ostalo

  • podrocje ostaloizvedba skrbnega pravnega pregleda podjetja (due dilligence procedure),
  • strokovna pomoč pri prekrških s področja gospodarstva.