Kristijan Anton Kontarščak, odvetnik

kontarscak face1Je odvetnik v Mariboru, prav tako pa tudi opravlja funkcijo upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije. Ima končano Pravno fakulteto v Mariboru. Odvetništvo opravlja že od 1. 6. 2006. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z nudenjem pravnih storitev gospodarskim subjektom s področij: korporacijskega prava, gospodarskega pogodbenega prava, davčno korporacijskega prava, delovnega prava, konkurenčnega prava, trga vrednostnih papirjev in insolvenčnega prava. Predvsem na področju korporacijskega prava ima bogato strokovno znanje in dolgoletne izkušnje, ki jih je pridobival kot pravni svetovalec v finančnem holdingu, družbi za upravljanje in kot odvetnik.

Preberite več ...

Jožica Gonza, poslovna sekretarka

gonza face1Poslovna sekretarka ima končano srednjo strokovno šolo ekonomsko-komercialne smeri.

V odvetniški pisarni komunicira s strankami, posreduje osnovne informacije, sprejema in usmerja telefonske pozive, usmerjanja stranke in obiskovalce, ter skrbi za pretok informacij in koordinacijo dela na vseh stopnjah.
Sprejema pošto, vodi evidenco, jo razvršča in odpravlja. Skrbi za urejenost dokumentacije in pravilno shranjevanje dokumentarnega gradiva.

Preberite več ...

Ana Hederih, odvetnica

Diplomirala je na Pravni fakulteti v Mariboru – smer gospodarsko poslovno pravo in svoje izobraževanje nadaljuje na doktorskem študiju prava.

Delo je opravljala tako kot odvetniška kot tudi sodniška pripravnica. Po končanem pripravništvu je opravila pravniški državni izpit in svojo poklicno pot nato nadaljevala kot odvetniška kandidatka.

Preberite več ...