Kristijan Anton Kontarščak, odvetnik

kontarscak face1Je odvetnik v Mariboru, prav tako pa tudi opravlja funkcijo upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije. Ima končano Pravno fakulteto v Mariboru. Odvetništvo opravlja že od 1. 6. 2006. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z nudenjem pravnih storitev gospodarskim subjektom s področij: korporacijskega prava, gospodarskega pogodbenega prava, davčno korporacijskega prava, delovnega prava, konkurenčnega prava, trga vrednostnih papirjev in insolvenčnega prava. Predvsem na področju korporacijskega prava ima bogato strokovno znanje in dolgoletne izkušnje, ki jih je pridobival kot pravni svetovalec v finančnem holdingu, družbi za upravljanje in kot odvetnik.

Sodeloval je že pri številnih zahtevnih projektih s področja korporacijskega prava. Redno objavlja strokovne članke v strokovni literaturi, je avtor oz. soavtor več priročnikov in predava na seminarjih s področja korporacijskega prava.

Aktivno uporablja angleški jezik, pasivno pa tudi nemškega in hrvaškega.

Strokovno znanje

  • z odliko opravljena diploma na Pravni fakulteti v Mariboru
  • končana poletna šola mednarodnega gospodarskega prava ne Central European University, Budimpešta,
  • opravljen pravniški državni izpit,
  • opravljen izpit za upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacij

Izkušnje

  • večletne izkušnje pravnega svetovalca uprave v eni večjih družb za upravljanje,
  • večletne izkušnje pravnega svetovalca v enem večjih finančnih holdingov,
  • izvedel številne zahtevne projekte s področja gospodarskega prava, kot so združitve, delitve družb, finančne reorganizacije, spremembe osnovnega kapitala, nakupi podjetij, prevzemi in podobno,
  • avtor številnih člankov časopisu Finance in reviji Pravna praksa,
  • občasno predava