Delovno pravo

podrocje Delovno pravo

  • priprava pogodb o zaposlitvi in internih aktov družb,
  • priprava pogodb o zaposlitvi ali poslovodnih pogodb s poslovodnimi osebami,
  • izvedba odpovedi delovnih razmerij (individualne odpovedi in odpovedi večjemu številu delavcev),
  • prenosi delavcev pri spremembi delodajalca,
  • svetovanje glede kadrovske problematike,
  • izvedba disciplinskih postopkov.