Jožica Gonza, poslovna sekretarka

gonza face1Poslovna sekretarka ima končano srednjo strokovno šolo ekonomsko-komercialne smeri.
V odvetniški pisarni komunicira s strankami, posreduje osnovne informacije, sprejema in usmerja telefonske pozive, usmerja stranke in obiskovalce ter skrbi za pretok informacij in koordinacijo dela na vseh stopnjah.
Sprejema pošto, vodi evidenco, jo razvršča in odpravlja. Skrbi za urejenost dokumentacije in pravilno shranjevanje dokumentarnega gradiva.
Pasivno uporablja nemški, angleški in hrvaški jezik.